contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Erik Redelius karneval.jpg

Utvärdering Tyska 2 i Tyskland

”Tyska 2 slipade till min tyska ordentligt“

"Jag hade läst Tyska 1 i Tyskland innan och fick blodad tand. Min tyska blev med tiden bättre och bättre, vilket gjorde att jag ville lära mig ännu mer. Därför valde jag att anmäla mig till fortsättningskursen. Under 3,5 månader på Tyska 1 lär man sig mycket, men Tyska 2 slipade till min tyska ordentligt och jag lyckades bygga upp en bredare språklig grund. Livet i Köln var också helt fantastiskt och jag ville gärna spendera några månader till i en stad som aldrig sover.  

Det bästa med fortsättningskursen var att jag fick chansen att lära mig mer av den vardagliga tyskan. Min tyska blev mer lik den tyskarna själva pratar än den man lär sig i skolan och läroböcker. Vi fick även möjlighet att läsa bra böcker och lära oss analysera text på ett helt nytt sätt. På Tyska 2 får man skriva många olika texter. Därigenom har jag blivit mycket bättre på att skriva tyska och det har märkts en klar skillnad i det privata livet när man skickat mail eller sms till tyskarna. Dessutom har vi fått diskutera flera olika teman på tyska, vilket förbättrade min muntliga förmåga avsevärt.

Lärarna på kursen var bra och tydliga. Framförallt i litteraturdelen var läraren karismatisk och fick oss att förstå djupet i böckerna vi läst. Efter att ha läst Tyska 2 har jag fått en helt ny syn på litteratur och dess värde! Lärarna var även bra på att ge konstruktiv kritik och ge en tips på vad man kan förbättra. 

Köln är en fantastisk stad och oerhört enkel att förälska sig i. Människorna är oerhört öppna och man kan starta en konversation med egentligen vem som helst utan att det uppstår konstig stämning. Varje år äger också karnevalen rum och förvandlas hela staden till en folkfest! I Köln finns det något för alla. För den som gillar sport finns FC Köln (snittar 50 000 på hemmamatcherna), för den musikintresserade finns det varje månad ett stort utbud av konserter och festivaler och känner man för att gå ut på kvällen är hela staden full av klubbar och pubar med magnifika priser och trevliga människor. I Köln bor det väldigt många studenter och det anordnas ofta evenemang där man kan skapa nya kontakter. Köln kommer alltid att vara något extra för mig!" 

- Erik Redelius

(Foto från karnevalen, Erik Redelius längst till höger.)