contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

tyska i praktiken högskola.jpg

Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp

Kombinera högskolestudier i tyska med praktik på en tysk arbetsplats. Fortsättningskursen anordnas av Mälardalens högskola och vänder sig till dig som har läst minst Tyska 1/Tyska A 30 hp. Under terminen i Düsseldorf utgörs 13 veckor av praktik.

TYSKA I TYSKLAND MED PRAKTIK, HT 2018

 • Kurstid: september – december 2019

 • Sista ansökningsdag: april 2019

 • Ges endast under höstterminen

Tyska i Tyskland med praktik anordnas av Mälardalens högskola och genomförs i samarbete med Internationella Skolorna Düsseldorf. Fortsättningskursen i Düsseldorf ges under höstterminen och vänder sig till dig som har läst minst Tyska 1/Tyska A 30 hp på högskolenivå. Observera att kursen inte motsvarar högskolekursen Tyska 2 30 hp, som kan läsas före/efter fortsättningskursen med praktik.

Tyskland är en viktig motor i den europeiska ekonomin och goda kunskaper i tyska ger dig en fördel på arbetsmarknaden. Tiden på företaget ger dig både internationell erfarenhet, fördjupade kunskaper i tyska och goda förutsättningar för ett framtida arbetsliv.

 

KURSINNEHÅLL

Terminen inleds med tre veckors undervisning som bedrivs i lokaler i centrala Düsseldorf. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du övar din förmåga att uttrycka dig korrekt i tal och skrift, i såväl vardagliga som yrkeslivsanknutna sammanhang, och får en djupare inblick i kultur-, samhälls- och arbetsliv i Tyskland. Kursen kräver tillgång till Internet, eftersom visst arbetsmaterial tillhandahålls digitalt och viss handledning och administration sker via digitala medier. 

Under 13 veckor praktiserar du måndag-torsdag på på ett företag i Düsseldorf/Köln med omnejd. Du skaffar dig yrkesspecifika kunskaper och utvecklar ditt språk i ett arbetslivsorienterat sammanhang. Fredagarna under praktikperioden ägnas åt undervisning och andra studier.

 

PRAKTIKPLATS

Vår ambition är att din praktikplats ska ligga i linje med din studiebakgrund eller intressen. Däremot kan vi inte garantera att du tilldelas en specifik företagsplats. Samarbetsföretagen har olika krav vad gäller teoretiska och språkliga förkunskaper och det är företagen/organisationerna som tackar ja eller nej till en kandidat. Därför är det viktigt att alla studenter har en flexibel och öppen inställning avseende en praktikplats. På praktikplatsen ska det finnas en akademisk anknytning.

Internationella Skolorna Düsseldorfs praktikplatslista omfattar ca 30 områden. Vi skiljer mellan allmänna och yrkesorienterade praktikplatser. De allmänna kommunikativa praktikplatserna lämpar sig väl för dig som har gått ut gymnasiet, men som inte har påbörjat en universitets-/högskoleutbildning. För de yrkesorienterade platserna önskar företagen överlag att du har studerat minst 1,5 år på ett universitets-/högskoleprogram. Listan med praktikkontakter hittar du nedan.

UNDERLAG FÖR PRAKTIKPLATS

För att vi ska kunna organisera en lämplig praktikplats åt dig behöver vi innan kursstart förse de tyska företagen med underlag om dig och din bakgrund. Tillsammans med praktikunderlaget ber vi dig att rangordna företag som är av intresse för dig. Utgå från företagslistan på hemsidan. Undvik dock att nämna specifika företag i ditt personliga brev, eftersom flera företag kan be om att få ta del av din ansökan. Kom ihåg att det till syvende och sist är företagen/organisationerna som accepterar dig till en specifik praktikplats. En genomarbetad ansökan ökar dina möjligheter att få en passande praktikplats. Du kan hämta inspiration från de exempel på CV och personligt brev som vi har bifogat nedan.

Enl. tysk praxis består underlag för praktikplatser av följande handlingar:

1. CV skrivet på tyska (med foto)

som innehåller:

 • Namn, profilfoto, kontaktuppgifter, födelsedatum, nationalitet

 • Utbildningsbakgrund: Grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning

 • Praktiska erfarenheter: Jobb, extrajobb, praktikplats

 • Ideella uppdrag, t ex på universitet/högskola

 • Språkkunskaper och datakunskaper

 • Övrig information, t ex körkort, certifikat, intressen

2. Ett personligt brev (på engelska)

där du berättar lite om dig själv och varför du vill göra praktik och studera tyska i Tyskland, t.ex.:

 • Din utbildningsbakgrund

 • Ditt intresse för det tyska språket/Tyskland

 • Varför du vill praktisera i Tyskland

 • Dina praktiska erfarenheter (t ex jobb)

 • Dina personliga egenskaper (gärna bevisade i jobbsammanhang)

 • Att du ser fram emot att höra av oss

 

3. Intyg/betyg

 • Gymnasiebetyg, ev intyg och betyg från tidigare arbetsgivare och/eller andra meriterande uppdrag (gärna på engelska om möjligt)

 • Studieintyg på engelska över avklarade universitets- och högskolekurser

 • Andra intyg/betyg

 

EXEMPEL PÅ PRAKTIKPLATSUNDERLAG:

DÜSSELDORF

Düsseldorf ligger i hjärtat av Europa, med Holland, Belgien och Frankrike runt hörnet. Staden är ett centrum för näringslivet och en lång rad multinationella företag bidrar till den internationella prägeln. Düsseldorf är även en metropol för konst, kultur och arkitektur. Längs med Rhen breder Altstadt ut sig med mysiga caféer och restauranger, men också genuina bryggerier och ett pulserande nattliv för stadens studenter.

 

BOENDE

Du ordnar själv boendet i Düsseldorf, men vi bistår dig med den information du behöver. Du kan dela lägenhet med tyska eller andra utländska studenter - ett ypperligt tillfälle att träna språket och knyta sociala kontakter. Dessutom finns det privata hyresvärdar som hyr ut lägenheter/rum varje termin.

 

KOSTNAD OCH STUDIEMEDEL

Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel för studier på heltid. Du bekostar själv resan till Tyskland, kost och logi, ev. utlandsförsäkringar samt kurslitteratur.

VEM KAN SÖKA?

Kursen är öppen för alla som har läst minst Tyska 1/Tyska A 30 hp på högskolenivå. Du ska ha klarat av minst 22,5 hp, i vilket muntlig språkfärdighet ska ingå. Observera att kursen inte motsvarar Tyska 2.

 

HUR ANSÖKER JAG?

Du ansöker senast den 18 april 2017 via www.antagning.se

Alla som söker kursen kommer att få information per mail om när praktikplatsunderlag ska vara oss till handa. 

Att göra praktik i Tyskland är bland det bästa man kan göra för sin språkutveckling! Just det faktum att man behöver prata tyska dagligen gör att man både förstår och pratar bättre tyska på ett väldigt naturligt sätt.
— Sandra

KONTAKTA OSS

Namn *
Namn
Hur fick du information om kursen?
Jag vill fortsättningsvis få information om denna eller liknande kurser.


HAR DU FRÅGOR OM KURSUPPLÄGG ELLER BEHÖRIGHET?

Vänligen kontakta:

Malin Lundin, studievägledare: 021-107050 / malin.lundin@mdh.se

Dr Uwe Kjär, kursansvarig: 021-101326 / uwe.kjar@mdh.se

Internationella Skolorna Düsseldorf svarar på dina frågor om praktikplats och boende.