contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Berlin Nacht.jpg

Tyska för nybörjare i Berlin 30 hp

Läs en kostnadsfri högskolekurs i Berlin! Linnéuniversitetet och Internationella Skolorna erbjuder en unik nybörjarkurs under höstterminen. Du lär dig tyska samtidigt som du upptäcker Europametropolen Berlin.

KURSdatum

  • Kurstid i Berlin: september – december 2020

  • Sista ansökningsdag: 15 april 2020

  • Högskolekursen i Berlin ges endast under höstterminen.

KURSINNEHÅLL

Tyska för nybörjare i Berlin 30 hp genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Internationella Skolorna. Studierna bedrivs i sin helhet på Die Neue Schule, ett av Berlins största språkinstitut med lokaler i Wilmersdorf, centralt i västra Berlin.

Alla lärare har tyska som modersmål och lång erfarenhet av att undervisa utländska studenter. Undervisningen sker på tyska, vilket gör att du snabbt skaffar dig grunderna i språket. Under den första delkursen övar du på att läsa, tala, skriva och lyssna. Speciell vikt läggs vid grammatik och utveckling av ordförrådet. Övriga delkurser omfattar skriftlig produktion och litteratur- och kulturkunskap. Du får också ta del i studieresor och aktiviteter i Berlin.

 

MÅL

Undervisningen bedrivs i enlighet med kursplanen fastställd av Linnéuniversitetet. Studenterna är hela tiden en del av det svenska högskolesystemet och ska därför klara av 30 högskolepoäng. Efter avslutad kurs har du baskunskaper i den tyska grammatiken och kan uttrycka dig i skrift och i samtal om vardagliga ämnen på tyska. Du kan också läsa och tillgodogöra dig innehållet i beskrivningar och texter på sakprosa.

Kontakta OSS

Namn *
Namn
Var fick du info om kursen?
Jag vill fortsättningsvis få information om denna eller liknande kurser.
 
Berlin Alex röd.jpg
 

BOENDE

Studenterna på kursen ordnar sitt eget boende. I samband med antagningen får du konkreta tips och råd om hur du kan hitta boende. Den vanligaste boendeformen bland studenter är ett Wohngemeinschaft (WG), dvs att gemensamt dela en lägenhet.

KOSTNAD OCH CSN

Tyska för nybörjare i Berlin 30 hp är en högskolekurs i tyska som genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Internationella Skolorna. Kursen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Studenterna bekostar själva resan till Tyskland, kost och logi i Berlin, studieresor och aktiviteter (sammanlagt ca 50 €) och kurslitteratur.

VEM KAN SÖKA?

Terminskursen vänder sig till dig som är nybörjare. Även du som har förkunskaper i det tyska språket och vill repetera dessa från grunden är välkommen att söka. Efter genomförd kurs har du uppnått behörighet motsvarande tyska 3 på gymnasienivå. Det innebär att du är behörig till Linnéuniversitetets fortsättningskurs Tyska i Berlin, grundkurs 30 hp.

 

Schloss sanssouci.jpg

KONTAKT LINNÉUNIVERSITETET:

Corina Löwe, kursansvarig:
0470-708926 / corina.lowe@lnu.se