contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Pedagogik / Socialt arbete / Vård / Logopedi

PEDAGOGIK


Caritasverband Düsseldorf

Arbetsområde: Arbete på en skola genom hjälporganisationen Caritas

Arbetsuppgifter: Du som studerar till lärare har möjlighet att hjälpa till som pedagog på en skola i Düsseldorf. En stor del av arbetet sker utanför klassrummet. Platsen passar även dig som inte har läst så mycket tyska.

 

Werner-von-Siemens Realschule

Arbetsområde: Skolan ligger centralt i Düsseldorf. Här undervisar en lärarstyrka på ca 30 lärare elever i klass 5-10. 

Arbetsuppgifter: Som praktikant integreras du i undervisningen och i viss fritidsverksamhet (läxläsning, elevens val). 


AWO Düsseldorf

Arbetsområde: Arbete på en skola genom organisationen AWO 

Arbetsuppgifter: Deltagande i undervisning och fritidsverksamhet för dig som studerar till lärare. Platsen passar även dig som inte har läst så mycket tyska.

 

THOMAS-SCHULE

Arbetsområde: Thomas-Schule är en sk "Europaschule", vilket innebär att de samarbetar med andra skolor i Europa och även erbjuder ett bilingualt program (italienska). Här går barn i klass 1-4.

Arbetsuppgifter: Praktikanten fungerar som stöd i undervisningen och deltar i fritidsaktiviteter


LOGOPEDI


Neurologisches Interdisziplinäres Behandlungszentrum (NIB)

Arbetsområde: Behandlingscentrum inom neurologi för patienter som exempelvis drabbats av en hjärtattack, nervsjukdom eller hjärnskada 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter med patientkontakt för dig som studerar till t ex logoped eller arbetsterapeut

 

Logopädische Praxis Oliver Linde

Arbetsområde: Privat logopedmottagning där barn, ungdomar och vuxna med olika tal-, språk- och röstproblem behandlas. Oliver Linde gör även hembesök. 

Arbetsuppgifter: Deltagande vid behandling av patienter med olika Problem


FYSIOTERAPI

KURSRAUM

Arbetsområde: Kursraum i Köln ger kurser i yoga och pilates. I en angränsande mottagning för fysioterapi erbjuds bl a sjukgymnastik, massage, osteopati och andra behandlingsmetoder. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som är utbildad inom sjukgymnastik, friskvård, yoga eller liknande. 

SOCIALT ARBETE


Berufsbildungszentrum

Arbetsområde: AWO hjälper ungdomar mellan 16 och 25 år som av olika anledningar inte har hittat en utbildningsplats efter skolan. På Berufsbildungszentrum kan de prova på olika yrkesfält, t ex snickare eller frisör.

Arbetsuppgifter: Deltagande i ordinarie undervisning och aktiviteter, fungera som stödperson för deltagarna mm. För denna plats krävs att du är självständig och social. 

 

Caritasverband Düsseldorf

Arbetsområde: Arbete med barn eller ungdomar på en skola

Arbetsuppgifter: Kommunikativa uppgifter inom ett av två områden. Tidigare studenter har under handledning av en socionom/kurator knutits upp kring socialt arbete på en skola i Düsseldorf där eleverna är mellan 11 och 16 år. Till arbetsuppgifterna hörde organisering av utflykter, rollspel, stödsamtal mm. Platsen passar även dig som inte har läst så mycket tyska.

 


VÅRD


Krankenhaus Porz am Rhein

Arbetsområde: Sjukhus i Köln

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter med möjlighet att praktisera på olika avdelningar på sjukhuset. Praktikplatsen är stressig och krävande och lämpar sig för dig som studerar medicin i någon form. 

 

HELIOS Klinikum Krefeld

Arbetsområde: HELIOS i Krefeld utanför Düsseldorf är ett av Tysklands mest moderna sjukhus. Även HELIOS i Hüls kan ta emot praktikanter.

Arbetsuppgifter: Arbete för dig som studerar medicin eller till sjuksköterska, t ex på avdelningarna Innere Medizin, Anästhesie och Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.