contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

32 Berliner Allee
Düsseldorf, NRW, 40212
Germany

(+49)-211-86202060

Studera tyska och gör praktik i Tyskland genom Internationella Skolorna Düsseldorf, kostnadsfritt och med studiemedel.

Lern Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch und Deutsch als Fremdsprache bei Internationella Skolorna Düsseldorf in Düsseldorf oder Köln. 

Ekonomisk geografi / Statistik


Wirtschaftsförderungsamt Düsseldorf

Arbetsområde: Regional utveckling. Wirtschaftförderungsamt ägnar sig åt allt från rådgivning av nystartade företag till organisering av nätverksträffar och workshops. Olika avdelningar representerar de viktigaste branscherna, t ex biotech- och läkemedelsindustrin, mode och telekommunikation. Praktiken görs på en avdelning som jobbar med startups.

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar ekonomisk geografi, nationalekonomi eller statistik. Tidigare praktikanter har t ex analyserat branschutvecklingen, utfört statistikuppgifter och planerat events.